ปรัชญา / คติพจน์โรงเรียน      

 วิชา ชีวิตํ วฑฺเฒติ  : วิชา ช่วยพัฒนา ชีวิต

คำขวัญประจำโรงเรียน            

 ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ใจการศึกษา

อัตลักษณ์        ยิ้มไหว้ ทักทาย

ค่านิยมองค์กร                      

 รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

:: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนดอนแรดวิทยา  

นายสุดใจ ศรีใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพป้านหน้าโรงเรียน

โรงเรียนดอนแรดวิทยา  จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัทยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพม.33 สพฐ.

นายกิจติกร จำปางาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา

กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565

การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

ต้อนรับ ผอ.สุดใจ ศรีใหญ่ 4 ตุลา 65